Leveringsvoorwaarden portret

 

leveringsvoorwaarden portretfotografie Fotostudio Jacobson

beknopte omschrijving betreffende portretfotografie fotostudio jacobson.

Portret en groepsfoto’s

Boekingen

In de volgende voorwaarden wordt Fotostudio Jacobson VOF aangeduidt met FJ en de opdrachtgever met klant.

-Portret en groepsfoto’s worden uitsluitend op afspraak gemaakt.

-FJ houdt zich het recht voor afspraken te verplaatsen of op te schorten, indien hiertoe door omstandigheden noodzaak is.

-Indien de klant door omstandigheden verhindert is, dan dient deze 24 uur van te voren danwel uiterlijk direkt na openingstijd (zie openingstijden )  FJ hiervan op de hoogte te stellen.

-Indien de klant zijn afspraak niet nakomt en hiervan geen kennisstelling geeft houdt FJ het recht voor nieuwe afspraken te weigeren. Daarnaast kan de klant in gebreke worden gesteld tot het betalen van een vergoeding van € 35,– voor gemaakte kosten. Dit ter beoordeling door de medewerkers van FJ.

-FJ houdt zich het recht voor om bij het boeken van een klant een aanbetaling te vragen voor de reserveringskosten. De hoogte van de reserveringskosten bedragen € 35,- voor een standaard portretsessie, danwel een gedeelte van dit bedrag.

Opnamen

Voordat de opnamen worden gemaakt kan de klant van de gelegenheid gebruikmaken speciale wensen kenbaar te maken. FJ zal trachten binnen aan deze wensen binnen zijn mogelijkheden te voldoen.

Indien de klant naast bijvoorbeeld een basis fotosessie van een groepsfoto’s aanvullende opnamen wenst te laten maken dan worden deze extra berekend. Reden hiervoor is dat naast de extra fotografie ook maar bewerkingen achteraf moeten worden verricht.

De fotograaf zal naar eigen inzicht en door interactie met de klant werken aan een optimaal resultaat. Indien nodig zal enige visagie worden toegepast, dit na beoordeling van de fotograaf en assistent.

Na de opnamesessie wordt met de klant afgesproken wanneer levering van de web-gallery , vergrotingen en eventueel ingelijstte afdrukken plaats vindt.

Opnamenkosten

De opnamenkosten dienen direkt na de opnamen sessie te worden voldaan.
Kosten voor nabestellingen worden bij het plaatsen van de bestelling voldaan.
Alle betalingen dienen kontant of met PIN betaling te worden voldaan.

Verzending

Voor toezending van fotowerk worden kosten in rekening gebracht. Deze zal bestaan uit verpakkingskosten, portikosten en administratie kosten.

Auteursrechten

De auteursrechten van door FJ gemaakte opnamen blijven altijd eigendom van de maker en zijn dan ook niet overdraagbaar. De opdrachtgever/gebruiker heeft het recht deze foto ook voor publikatie doeleinden te gebruiken, bij publikatie dient echter ten alle tijden de naam van de fotograaf te worden vermeldt.

 

 

Geef een reactie